Service formulier

Vul hier uw serviceformulier in:

Graag ontvangen wij uw serviceformulier digitaal. Onderstaand vindt u de volgende buttons: 
Woningborg, SWK-garantie en Zonder Certificaat. U kunt de voor u geldende button aanklikken om uw serviceformulier in te vullen. In uw oplevermap kunt u de desbetreffende projectgegevens terug vinden.

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens aanvrager - Serviceformulier ( woningborg )

Naam*
Adres*

Projectgegevens

DD slash MM slash JJJJ

Service aanvraag

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Voorwaarden

  Garantiegerechtigde verzoekt de ondernemer om binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek schriftelijk mede te delen of hij het gebrek onder garantie erkent en welke herstelwerkzaamheden hij gaat verrichten. Garantiegerechtigde is bekend met de voorwaarden voortvloeiende uit de toepasselijke garantieregeling.

  Na bezoek aan de locatie, of het beoordelen van de situatie en / of foto’s, kunnen we vaststellen of de werkzaamheden onder de garantie vallen.

  Niet inbegrepen onder de garanties zijn werkzaamheden voor:

  • Producten of werkzaamheden die niet door ons zijn geleverd of uitgevoerd;
  • Werkzaamheden aan door derden aangebrachte / uitgevoerde werkzaamheden;
  • Zaken gemonteerd of gedemonteerd door derden;
  • Vandalisme, diefstal, inbraak, onoordeelkundig gebruik, blikseminslag, storm- en waterschade en andere oorzaken van buitenaf;
  • Oneigenlijk of foutief gebruik en/of grove nalatigheid;
  • Herstelwerk door niet onderhouden van bouwdelen.

  De kosten voor het beoordelen en uitvoeren van servicemeldingen die niet in het contract staan of niet onder de garantievoorwaarden vallen, zullen in rekening worden gebracht met een minimum bedrag van € 150,00 excl. B.T.W.

  "*" geeft vereiste velden aan

  Gegevens aanvrager - Serviceformulier ( SWK garantie )

  Naam*
  Adres*

  Projectgegevens

  DD slash MM slash JJJJ

  Garantiegerechtigde doet een beroep op de SWK garantie en verzoekt de ondernemer de volgende gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling

  Service aanvraag

  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

   Voorwaarden

   Garantiegerechtigde verzoekt de ondernemer om binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek schriftelijk mede te delen of hij het gebrek onder garantie erkent en welke herstelwerkzaamheden hij gaat verrichten. Garantiegerechtigde is bekend met de voorwaarden voortvloeiende uit de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling.

   Na bezoek aan de locatie, of het beoordelen van de situatie en / of foto’s, kunnen we vaststellen of de werkzaamheden onder de garantie vallen.

   Niet inbegrepen onder de garanties zijn werkzaamheden voor:

   • Producten of werkzaamheden die niet door ons zijn geleverd of uitgevoerd;
   • Werkzaamheden aan door derden aangebrachte / uitgevoerde werkzaamheden;
   • Zaken gemonteerd of gedemonteerd door derden;
   • Vandalisme, diefstal, inbraak, onoordeelkundig gebruik, blikseminslag, storm- en waterschade en andere oorzaken van buitenaf;
   • Oneigenlijk of foutief gebruik en/of grove nalatigheid;
   • Herstelwerk door niet onderhouden van bouwdelen.

   Dit verzoek tot herstel, met eventuele bijlagen, dient u op te sturen naar uw contractpartij (zie waarborgcertificaat). Een kopie hiervan kunt u sturen naar SWK, Postbus 29160, 3001 GD Rotterdam. Per e-mail verzenden kan aan bemiddeling@swk.nl. SWK zal de klacht registreren en kan mogelijk voor u bemiddelen indien hierover een geschil ontstaat.

   Ter informatie wijzen wij u erop dat de ondernemer gerechtigd is om achteraf inspectie-kosten in rekening te brengen indien er geen schending van de SWK garantienormen bestaat ( met een minimum van € 150,00 ). Meer informatie hierover kunt u vinden in de SWK Garantie- en waarborgregeling, welke ook is te downloaden via www.swk.nl.

   "*" geeft vereiste velden aan

   Gegevens aanvrager - Serviceformulier ( zonder certificaat )

   Naam*
   Adres*

   Projectgegevens

   DD slash MM slash JJJJ

   Service aanvraag

   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

    Voorwaarden

    Garantiegerechtigde verzoekt de ondernemer om binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek schriftelijk mede te delen of hij het gebrek onder garantie erkent en welke herstelwerkzaamheden hij gaat verrichten. Garantiegerechtigde is bekend met de voorwaarden voortvloeiende uit de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling.

    Na bezoek aan de locatie, of het beoordelen van de situatie en / of foto’s, kunnen we vaststellen of de werkzaamheden onder de garantie vallen.

    Niet inbegrepen onder de garanties zijn werkzaamheden voor:

    • Producten of werkzaamheden die niet door ons zijn geleverd of uitgevoerd;
    • Werkzaamheden aan door derden aangebrachte / uitgevoerde werkzaamheden;
    • Zaken gemonteerd of gedemonteerd door derden;
    • Vandalisme, diefstal, inbraak, onoordeelkundig gebruik, blikseminslag, storm- en waterschade en andere oorzaken van buitenaf;
    • Oneigenlijk of foutief gebruik en/of grove nalatigheid;
    • Herstelwerk door niet onderhouden van bouwdelen.

    De kosten voor het beoordelen en uitvoeren van servicemeldingen die niet in het contract staan of niet onder de garantievoorwaarden vallen, zullen in rekening worden gebracht met een minimum bedrag van € 150,00 excl. B.T.W.